Politică de confidențialitate

POLITICA PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA DATELOR PERSONALE

S.C. CLEVER FOR YOU S.R.L. cunoaște importanța prelucrării datelor cu caracter personal
și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora prin respectarea
Regulamentului 2016/679 (în continuare GDPR), precum și orice altă legislație aplicabilă pe
teritoriul Romaniei.
Cand vizitezi site-ul www.cleverforyou.ro sau când apelezi la serviciile noastre, ne încredințezi
datele tale cu caracter personal. Această politică de confidențialitate explică colectarea,
utilizarea, dezvăluirea, păstrarea și protejarea informațiilor dvs. personale. Fiind pe deplin
constienți de faptul că datele tale personale îți aparțin, facem tot posibilul să le prelucrăm în
siguranță.
Această politică de confidențialitate se aplică furnizării serviciilor noastre prin intermediul
site-ului și/sau a aplicației, indiferent de modul de accesare sau utilizare a acestuia/acestora,
inclusiv prin intermediul dispozitivelor mobile.
Prin navigarea pe site-ul www.cleverforyou.ro și/sau prin accesarea aplicației disponibilă prin
intermendiul site-ului nostru, declari ca ai fost informat în mod adecvat asupra prelucrării
datelor prin parcurgerea acestui document, denumit „Politica privind confidențialitatea
datelor personale”.
„GDPR” reprezinta Regulamentul (UE) 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea
ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si
de abrogare a Directivei 95/46/CE.
„Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată
sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care
poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare,
cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la
unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice,
psihice, economice, culturale sau sociale.
„Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu
caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de
mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea,
adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere,
diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea,
restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
S.C. CLEVER FOR YOU S.R.L. poate schimba aceasta Politica privind confidențialitatea
datelor personale în orice moment pentru a reflecta orice modificări ale modului în care
prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor
legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea
modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care te rugam sa verifici periodic
continutul acestei Politici de Confidentialitate.

1. Ce fel de date cu caracter personal colectăm?

Datele cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată
sau identificabilă (”persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care
poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare,
cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la
unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice,
psihice, economice, culturale sau sociale;
Informațiile personale pe care ni le furnizați atunci când utilizați serviciile noastre sau
vă înregistrați un cont la noi:
• Când utilizezi formularele de pe site, când achiziționezi produse de pe site sau te abonezi la
serviciile oferite prin intermediul aplicației, când ne contactezi prin telefon sau e-mail sau
comunici cu noi în orice mod, ne dai în mod voluntar informațiile pe care le prelucrăm.
Aceste informatii includ informații de identificare cum ar fi numele, adresa, numere de
telefon, adrese de e-mail, data nașterii, sex, departamentul și funcția în care lucrează.
• Informații financiare, cum ar fi numere de cont bancar pentru viramente în urma unor
tranzacții.
• De asemenea, ne puteți furniza si alte informații prin actualizarea sau adăugarea de
informații în contul dvs., prin participarea dvs. la discuțiile cu alți utilizatori, rezolvarea
disputelor sau în cazul în care comunicați cu noi în legătură cu serviciile noastre (e-mail,
telefon, chat).
Informațiile personale pe care le colectăm în mod automat atunci când utilizați
Serviciile noastre sau vă înregistrați un cont la noi:
• Când navighezi pe site-ul nostru, este posibil să colectăm informații despre vizita ta pe site.
Aceste informatii pot include informații despre computer și conexiune, cum ar fi statisticile
privind afișările de pagină, traficul către și de la site-uri, adresa URL de trimitere, adresa IP și
alte informații despre modul în care ai interacționat cu site-ul. Putem colecta aceste informații
prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare. Poți vedea ce sunt cookie-urile
citind Politica de gestionare a fișierelor de tip cookie aflată la dispoziția dumneavoastră pe
site-ul www.cleverforyou.ro
Informații personale colectate din alte surse:
• Daca ne furnizați informații personale despre altcineva, trebuie sa faceți acest lucru numai
cu acordul acelei persoane. Trebuie sa o informați cum colectam, folosim, dezvăluim si
păstrăm informațiile personale in conformitate cu acest acord de confidențialitate.
Informațiile personale pe care le colectăm utilizând cookie-uri:
Utilizam cookie-uri pentru a colecta informații despre paginile pe care le vizualizați, despre
link-urile accesate și despre alte acțiuni pe care le faceți atunci când utilizați Serviciile
noastre. Scopul lor este de a personaliza experiența utilizatorului, de a verifica activitatea lui din
trecut pe pagina noastră de internet și de a oferi conținut specific bazându-se pe aceste date.
Consimțământul utilizatorului este oferit prin bifarea căsuței „ACCEPT” care apare într-o
fereastră pop-up la momentul deschiderii paginii noastre de internet.

2. În ce scop procesăm datele cu caracter personal?

Datele personale cerute de noi sunt folosite pentru a te contacta, pentru a păstra legătura cu
tine și pentru a presta serviciile, prin cadrul aplicației noastre, conform termenilor și
condițiilor.
Datele personale introduse de către utilizatori în aplicația noastră sunt folosite pentru a presta
diferitele servicii oferite (gestionare activitate salariați) pe perioada contractuală sau în
perioada de testare.
Mai jos este un rezumat al scopului în care folosim informațiile dvs. personale.
• Pentru a vă contacta în legătură cu activitatea contului dvs., pentru a rezolva eventuale
probleme cu contul dvs., pentru a rezolva un litigiu, pentru a colecta taxe sau sumele datorate
pentru activitatea desfășurată de noi. Atunci când vă contactăm în scopurile descrise mai sus,
vă putem contacta prin e-mail, telefon, SMS sau prin notificări pe telefonul mobil.
• Pentru a preveni, detecta, atenua și investiga fraude, încălcări ale securității sau alte
activității potențial interzise sau ilegale.
• Pentru a oferi servicii de procesare a plăților prin partenerii noștri.
• Pentru a măsura și a îmbunătății Serviciile noastre oferite prin intermediul aplicației, pentru
a păstra Serviciile noastre in siguranța si pentru a personaliza conținutul site-ului și al
aplicației care include elemente și servicii ce pot prezenta interes ca răspuns la acțiunile pe
care le faceți.
• Pentru a pune în aplicare Politica de utilizare și Termenii și condițiile de furnizare a
serviciilor și pentru a monitoriza restricțiile privind ofertele din afara sistemului nostru și ale
utilizatorilor pentru încălcări ale politicilor noastre sau ale legilor.
Cu consimțământul dvs. putem folosi informațiile personale pentru a va oferi oferte
comerciale prin e-mail, telefon sau SMS. Aveți dreptul de a va retrage consimțământul în
orice moment printr-o notificare comunicată la adresa de e-mail: contact@cleverforyou.ro.

3. Opțiunile dvs. privind modul în care folosim informațiile dvs. personale

Aveți opțiuni cu privire la modul în care folosim informațiile dvs. personale pentru a
comunica cu dvs., pentru a vă trimite comunicări comerciale sau daca doriți sa rămâneți
conectat(ă) la contul dvs.
Comunicări comerciale
Daca nu doriți să primiți comunicări comerciale de la noi, va puteți dezabona în orice
moment printr-o notificare comunicată la adresa de e-mail: contact@cleverforyou.ro.
Declarăm ca nu vindem, închiriem sau dezvăluim in nici un fel datele dvs. personale unor
terțe părți fără consimțământul dvs.

Păstrează-mă logat

Când va conectați la contul dvs. din cadrul aplicației va oferim opțiunea de a rămâne conectat
pentru o anumita perioada de timp. Daca utilizați un computer public sau la comun, va
recomandam sa nu alegeți să rămâneți conectat(a). Oricare alt utilizator al
computerului/browserului la care v-ați conectat va putea vizualiza si accesa contul dvs. si va
putea face acțiuni specifice contului fără nicio alta autorizare.
Puteți încheia sesiunea dvs. de conectare, prin deconectarea contului (logout) si/sau ștergerea
cookie-urilor. Daca ați activat anumite setări de confidențialitate ale browserului, închiderea
pur si simplu a browserului dvs. poate duce la încheierea sesiunii dvs. de conectare. Daca
utilizați un computer public sau partajat, trebuie sa va deconectați si/sau sa ștergeți cookie-
urile atunci când ați terminat de folosit Serviciile noastre pentru a va proteja contul si
informațiile dvs. personale.

4. Drepturile de care beneficiați:

• Dreptul de a fi informat despre cum vor fi folosite datele personale;
Dreptul de a fi informat implica transparenta si furnizarea unor informatii clare si concise cu
privire la datele personale ale persoanelor vizate.
• Dreptul de acces la datele personale;
Dreptul de acces al persoanei vizate înseamna că ai dreptul de a obține o confirmare din
partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care te privesc și, în caz
afirmativ, acces la datele respective și la informatii privind modalitatea în care sunt prelucrate
datele.
• Dreptul de rectificare a datelor dacă acestea sunt eronate sau incomplete;
Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întărzieri nejustificate, a datelor cu caracter
personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise
datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi
disproporționate.
• Dreptul de a fi șters sau așa-numitul Right To Be Forgotten pentru a nu mai fi inclus în
comunicări sau procesări ulterioare;
Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) înseamnă că ai dreptul de a solicita să îți
ștergem datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul
dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru
care au fost colectate sau prelucrate; îți retragi consimțământul și nu exista niciun alt temei
juridic pentru prelucrare; te opui prelucrarii si nu există motive legitime care să prevaleze;
datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse
pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în
legatură cu oferirea de servicii ale societatii informaționale.
• Dreptul de a restricționa procesarea datelor dincolo de simpla lor păstrare;
Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care persoana contestă
exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitand
în schimb restricționarea; în cazul în care compania noastră nu mai are nevoie de datele cu
caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea,
exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării
pentru intervalul de timp în care se verifică daca drepturile legitime ale operatorului
prevaleazaă asupra celor ale persoanei respective.
• Dreptul de transfer al datelor pentru a fi la dispoziția persoanelor așa cum doresc ele să le
folosească pe alte platforme sau în alte servicii;
Dreptul de transfer sau dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele
personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din
punct de vedere tehnic.
• Dreptul la opozitie și procesul decizional individual automatizat împotrivă utilizării datelor
în campanii de marketing;
Dreptul la opozitie și procesul decizional individual automatizat vizeaza dreptul de a te opune
prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei
sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al
operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul
direct, ai dreptul de a te opune prelucrarii in orice moment. De asemenea ai dreptul de a nu
face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de
profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod
similar într-o măsură semnificativă.
Mai multe informatii despre drepturile dumneavoastra, modalitati de aplicare, exceptii etc,
puteti obtine consultand prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de
abrogare a Directivei 95/46/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 119
(04.05.2016) şi aplicabil de la 25 mai 2018 (link util: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=RO ).

5. Modalități in care puteți accesa, controla si corecta informațiile dvs. personale

Respectam dreptul dvs. de a accesa, de a modifica, de a solicita ștergerea sau de a solicita
restricționarea utilizării informațiilor dvs. personale, conform cerințelor Regulamentului (UE)
2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE. De asemenea, luăm masuri
pentru a ne asigura ca informațiile personale pe care le colectam sunt corecte și actualizate.
Spre exemplu: Poți solicita accesul, modificarea, ștergerea sau restricționarea utilizării
informațiilor tale personale, conform cerințelor Regulamentului 2016/679. În ce ne privește,
luăm masuri pentru a ne asigura că informațiile personale pe care le colectam sunt corecte și
actualizate. Poți știi ce informații personale păstram despre tine. La cerere îți putem furniza o
copie a informațiilor personale într-un format structurat. Daca informațiile tale personale sunt
incorecte sau incomplete, ai dreptul să le actualizezi sau să ne soliciți să le actualizăm. Ai
dreptul să te opui prelucrării informațiilor tale personale. Ne poți solicita să ștergem sau să
restricționăm modul în care folosim informațiile tale personale, dar acest drept este
determinat de lege si îți poate afecta accesul la serviciile noastre.
Îți poți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin simpla
transmitere a unei solicitări la adresa contact@cleverforyou.ro. Imediat după primirea solicitării de
către noi, veți primi un răspuns prin care confirmăm primirea solicitării și înregistrarea
acesteia. Solicitarea se va soluționa în termen de 45 zile de la comunicarea răspunsului nostru prin care confirmăm primirea solicitării dumneavoastră și înregistrarea acesteia.
Te rugăm să reții următoarele:
• Perioada de timp: Vom încerca să raspundem solicitării tale în termen de 45 zile de la
comunicarea răspunsului inițial prin care confirmăm primirea solicitării și înregistrarea acesteia. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit din motive specifice legate de dreptul
legal specific sau complexitatea cererii tale.
• Restricționarea accesului: în anumite situații, este posibil să nu îți putem oferi acces la toate
sau la unele dintre datele tale personale datorită dispozițiilor legale. Daca refuzăm cererea ta
de acces, te vom informa despre motivul refuzului.
• Imposibilitatea de a te indentifica. În unele cazuri, este posibil să nu putem căuta datele tale
personale din cauza identificatorilor pe care îi furnizezi în solicitarea ta. În astfel de cazuri, în
cazul în care nu te putem identifica ca persoană vizată, nu suntem în masură să ne conformam
solicitării tale, cu excepția cazului în care furnizezi informații suplimentare care să permită
identificarea.
Plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autoritatii Nationale de
Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

6. Sunt datele tale personale transmise altor părți? Dacă da, de ce?

Site-ul poate conține linkuri și aplicatii ale unor furnizori externi de servicii prin intermediul cărora
aveți posibilitatea să faceti anumite acțiuni.
In situatia in care folosiți linkuri sau faceți anumite acțiuni legate de serviciile respective ne permiteți
să transmitem furnizorilor respectivelor servicii sociale de comunicare informațiile sau acțiunile pe
care le-ați efectuat și, de aemenea, vă dați acordul să primiți de la respectivele servicii sociale de
comunicare informații asociate actiunii efectuate.
Cu titlu de exemplu, linkuri către politica de confidențialitate a furnizorilor de servicii folosiți:
• Google Cloud
https://cloud.google.com/security/privacy/
• Google Analytics
https://www.google.com/policies/privacy/
• Google Ads
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en
• Google PlayStore
https://policies.google.com/privacy
• Apple AppStore
https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/
• Firebase
https://firebase.google.com/support/privacy/
• HubSpot
https://legal.hubspot.com/privacy-policy
• Facebook
https://www.facebook.com/about/privacy
• LinkedIn
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
• ContactForm7
https://contactform7.com/privacy-policy/
Putem divulga informațiile dvs. personale următoarelor părți pentru următoarele scopuri:

Furnizori de servicii și parteneri:
• Pentru a facilita procesarea cardurilor de plata atunci când plătiți în cadrul serviciilor
furnizate de noi folosim procesatorul de plăti prin card euPlatesc iar plățile se realizează
direct pe pagina procesatorului, sens în care indic link-ul către politica de confidențialitate a
procesorului de plăți https://www.euplatesc.ro/politica-de-confidentialitate.php .
• Furnizori de servicii de transmitere mesaje pe e-mail. Pentru o buna operativitate o parte din
mesajele tip e-mail sunt transmise prin servicii specializate prin Webmail.Hostinger.Ro, sens
în care indic link-ul către politica de confidențialitate a procesorului de plăți
https://www.hostinger.ro/confidentialitate .

Modificarea dreptului de proprietate
Daca suntem supuși unei fuziuni sau achiziții cu / de o altă companie, este posibil să
împărtășim informații în conformitate cu standardele noastre de confidențialitate. În cazul în
care apare un astfel de eveniment, vom cere ca noua entitate să urmeze acest acord de confidențialitate cu privire la informațiile dvs. personale. Dacă intenționăm sa folosim
informațiile dvs. personale în alte scopuri care nu sunt acoperite de acest acord de confidențialitate, veți primi o notificare prealabila cu privire la prelucrarea informațiilor dvs. personale în noile scopuri.

7. Cât timp păstrăm informațiile dvs. personale.

Ca regulă generală, păstrăm informațiile personale atât timp cât e nevoie pentru a asigura
scopul pentru care ele sunt prelucrate, menționat în prezentul document. Pentru a determina
perioada de păstrare adecvată, luăm în considerare cantitatea, natura și sensibilitatea datelor
personale, scopurile pentru care le prelucrăm și dacă avem posibilitatea de a atinge aceste
scopuri prin alte mijloace. Unele date cu caracter personal sunt păstrate perioade de timp
necesare și specifice, prevăzute expres de lege, pentru a ne îndeplini obligații legale.
Atunci când nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal le vom șterge sau distruge în
siguranță, sau, dacă o astfel de măsură presupune cheltuieli disproporționate, le vom
anonimiza sau cripta astfel încât ele să devină inaccesibile. De asemenea, vom lua în
considerare și posibilitatea de a asigura anonimizarea datelor cu caracter personal astfel încât
sa nu mai poată fi asociată cu o persoană identificabilă, caz în care putem folosi acele
informații pentru statistici, studii, evaluări și altele asemenea, fără notificări ulterioare.

8. Ce se întâmplă cu datele personale ale minorilor?

Acest website, cât și aplicația noastră, este destinată utilizării de către persoane
având 16 ani împliniți. În anumite cazuri însă, serviciile noastre pot fi accesate și de către
minori. Datele lor personale vor fi stocate și prelucrate de către noi doar cu acordul prealabil,
explicit și scris, al părintelui sau tutorelui legal. În lipsa acestui acord, orice date cu caracter
personal provenite de la o persoană minoră vor fi imediat eliminate din baza noastră de date.
În cazul în care persoana cu vârstă sub 16 ani acceseaza acest website sau aplicația noastră
indicând o altă vârstă sau un alt CNP care sa ne indice o vârstă de 16 ani sau mai mare, nu
suntem răspunzători pentru stocarea și prelucrarea datelor lor personale fără acordul prealabil, explicit și scris, al părintelui sau tutorelui legal, aflându-ne în această situație într-o eroare exonerataoare de răspundere.

9. Cum vă protejăm informațiile personale

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor
măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei. Transmisia datelor
dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație folosind
tehnologia HTTPS cu criptare TSL 1.2 si le stocam pe servere securizate, asigurând in acelasi
timp redundanța datelor. – aici să scrieți exact după ce vorbiți la hosting.
În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenţia
că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele
publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe
părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme
care nu sunt sub controlul nostru.

10. Încălcarea securității datelor cu caracter personal

În cazul în care are loc o încălcare a securității datelor cu caracter personal, Societatea va
notifica acest lucru A.N.S.P.D.C.P., fără întârzieri nejustificate și, dacă este posibil, în cel
mult 72 de ore de la data la care a luat cunoștință de aceasta, cu excepția cazului în care este
este puțin probabil să genereze un risc pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice.

11. Modificări ale politicii de confidențialitate

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a
reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal
sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-
ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care te rugam sa verifici
periodic continutul acestei Politici de Confidentialitate.

12. Sugestii și reclamații sau alte comunicari

Pentru comentarii, întrebari sau reclamații, vă rugăm să ne contactati la adresa de e-mail:
contact@cleverforyou.ro
În situația unei reclamații legate de activitatea dumneavoastră desfășurată în Site, inclusiv dar
fără a se limita la comentariile efectuate sau link-urile accesate, societatea noastră, în cazul în
care legislația în vigoare o impune, va furniza datele dvs. personale către organele de
cercetare. În cazurile în care furnizarea datelor dvs. persoanele nu este obligatorie, conform
legislației în vigoare, nu vom furniza datele dumneavoastră persoanelor care au efectuat
eventualele reclamații, decât cu acordul dumneavoastră.

Echipa noastră vă mulțumește pentru încrederea acordată.